Helft industriële bedrijven maakt gebruik van cobots

13 september 2022 redactie AutomationNL Reichelt electronik

Onderzoek van Reichelt electronik toont de opmars van robotica en cobots bij Nederlandse industriële ondernemingen. 47 procent van deze bedrijven maakt nu al gebruik van collaboratieve robots (cobots) en nog eens 32 procent is van plan dit in de komende 12 maanden te gaan doen.

Robots en slimme helpers zijn al lang geen zeldzaamheid meer in Nederlandse bedrijven. Als gevolg van de enorme doorontwikkeling van de robotica ontstaan er voor bedrijven veel mogelijkheden. Robots worden nu ook betaalbaar en aantrekkelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen. Toch lijkt het erop dat het volledige toepassingspotentieel nog niet volledig is benut. Marktonderzoeksbureau OnePoll ondervroeg voor online retailer Reichelt elektronik meer dan 1.500 Europese industriële bedrijven – waaronder 250 in Nederland – over hun visie over en ervaringen met cobots.

Robots zijn nodig op de werkvloer

Daarover zijn de ondervraagde bedrijven het in ieder geval eens. Meer dan 96 procent is het erover eens dat het gebruik van robots bijdraagt aan een betere concurrentiepositie. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 93% van de ondervraagde bedrijven robots inzet in de bedrijfsvoering. Zelfs bij kleinere en middelgrote bedrijven maakt bijna 80 procent reeds gebruik van robots.

Met 63 procent worden productie en fabricage genoemd als de belangrijkste werkterreinen waarop robots worden ingezet. Magazijnlogistiek (56%) wordt eveneens op ruime afstand genoemd. De belangrijkste taak van robots is dus ook het ontlasten van werknemers. Meer dan de helft (53%) van de ondervraagde bedrijven laat hun robots fysiek moeilijke of uitdagende taken uitvoeren. Verder worden ze gebruikt voor testdoeleinden (49%), gevaarlijke taken (47%) en repetitieve, uniforme taken (44%).

Concreet werk omvat: verpakkingstaken (46%),  machines monteren of laden (42%),en palletiseren, stapelen, dingen weghalen (42%). De categorie van verbindingswerkzaamheden (drukvoegen, lijmen, afdichten, rolzomen) is goed voor nog eens 40 procent.

Hoewel robots steeds populairder worden in Nederlandse bedrijven, zijn de toepassingsgebieden duidelijk afgebakend. Slechts 3 procent van de ondervraagden wil alle taken in de productie automatiseren, terwijl 18 procent slechts een klein aantal taken door robots wil laten uitvoeren. Bovendien is een van de grootste struikelblokken voor de invoering van robots dat de aanschafkosten te hoog zijn (53%). Een even groot obstakel (53%) is de grote inspanning vereist voor installatie. 

Collaboratieve robots

Om de invoering van robots tot een succes te maken, willen Nederlandse bedrijven vooral mensen met kennis en vaardigheden van robotica. 88 procent vindt de aanwezigheid van professionals die bereid zijn nieuwe vaardigheden in robotica te leren belangrijk. Evenzo vindt meer dan een derde (41%) van de respondenten het van cruciaal belang voor succes dat er voldoende budget is en een financiële planning die rekening houdt met onverwachte uitgaven.

Flexibiliteit en veelzijdigheid zijn de bijzondere voordelen van collaboratieve robots, ook wel cobots geheten. Ze zijn zo ontworpen dat mensen met hen kunnen werken en interacteren. In tegenstelling tot zware industriële robots die om veiligheidsredenen hun werk achter hekken en in gesloten kooien doen, zijn cobots ontworpen om samen met mensen te werken. In de industrie omarmen ze dit concept met enthousiasme. Bijna de helft van de industriële bedrijven zegt reeds met cobots te werken en bijna een derde is van plan ze in de komende 12 maanden aan te schaffen. Vooral bij middelgrote bedrijven is een duidelijke trend om meer in cobots te investeren te zien.

Volgens de respondenten wordt het merendeel (54%) van de collaboratieve robots ook gebruikt bij productie en fabricage. Met 46% worden ze echter aanzienlijk vaker ingezet voor kwaliteitsinspectie van producten dan andere robots (29%). Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat bedrijven meer vertrouwen hebben in een mens-machine team als het gaat om de kwaliteit van hun producten dan het volledig automatiseren van deze taak.  

Productiviteit verhogen

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bedrijven werkt al met robots. Het toepassingsgebied is tot nu toe echter vooral gericht op fabricage en productie. De ervaringen van de bedrijven met bestaande robots zijn onveranderd positief. Zo vindt 91 procent van de ondervraagden dat de slimme helpers gemakkelijk te bedienen zijn. Ook bestaand of nieuw personeel opleiden om de nieuwe robots in het bedrijf te bedienen gaat vaak zonder problemen (81 procent). 

“Robots hebben de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt in hun ontwikkeling. Ze zijn kleiner, compacter, slimmer en veelzijdiger geworden. Ook in kleinere bedrijven overtuigen cobots met hun flexibiliteit. Daarmee zetten ze de zegetocht van de robotica voort en helpen ze bedrijven van elke omvang om de productiviteit te verhogen en betrouwbaar te produceren”, concludeert Ulf Timmermann, CEO van Reichelt elektronik. “In de samenwerking met mensen bieden cobots bijzondere mogelijkheden om de uitdagingen met de productie op te lossen.”

Altijd op de hoogte blijven?