Adverteren

AutomationNL – Platform voor professionals in de industriële automatisering
Steeds meer is het automatisering die de roep om de industrie sneller, efficiënter, veiliger en duurzamer te maken beantwoordt. Daarom startte Alea Publishers dit jaar met het vakblad Automation NL. Automation NL houdt professionals op de hoogte van ontwikkelingen in het volledige veld. Hierbij komen niet alleen de technische aspecten aan bod, maar geeft het blad een compleet beeld van wat er komt kijken bij industriële automatisering. Aspecten zoals duurzaamheid, innovatie en veiligheid worden behandeld in de vier vaste katernen: Digitalisation, Process Technology, Production Automation en Vision & Robotics

AutomationNL bereik
Vakblad
• Verschijnt: 8x per jaar
• Oplage: 2.500 exemplaren
Nieuwsbrief
• 1x per week (woensdag)
• 1.000 abonnees

Lezersprofiel
Automation NL wordt gelezen door professionals die belang hebben bij of interesse hebben in automatisering. De meeste lezers zijn werkzaam in de industriële automatisering.

Mediakaarten
AutomationNL Mediakaart 2023 NL
AutomationNL Media kit 2023 EN

Multimediale campagne
Automation NL biedt verschillende mogelijkheden om online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie, branded content, online bannering of online advertorials. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk, onze media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een passende (multimediale) campagne om uw marketingdoelstellingen te behalen.

Contact sales
Bas van den Engel
Stuur een e-mail
T +31(0)6 4230 6937

 

(no title)


Jaarlijks organiseert EVMI (Alea Publishers) samen met Mikrocentrum het Food Technology evenement.

Food Technology
Ons voedselsysteem staat onder grote druk! Het effect van jarenlange massaconsumptie op onder meer het klimaat, grondstoffen en andere natuurlijke bronnen wordt steeds meer zichtbaar. De druk verlagen vraagt echter om een flink aantal transities. En één ding is hierbij zeker: efficiënter, effectiever, veiliger, duurzamer of zelfs geheel anders voedsel produceren is hiervoor essentieel. Maar hoe kunnen we dit realiseren?
Food Technology brengt de werelden van food, beverage en technologie bij elkaar om samen te werken aan een efficiënt en duurzaam voedselsysteem

Technologie speelt een belangrijke rol in het bereiken van een efficiënt en duurzaam voedselsysteem. Om de juiste oplossingen te vinden, is het van belang dat de food, beverage en technologiewereld elkaar jaarlijks ontmoeten om met elkaar kennis uit te wisselen en samenwerkingen te starten. Food Technology is deze ontmoetingsplek en daarom organiseerde Vakblad EVMI en Mikrocentrum samen op 12 en 13 april 2023 de tweede editie in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. De datum voor de derde editie volgt binnenkort.

In combinatie met Food Technology organiseren Alea Publishers en Mikrocentrum ook Lab Technology

Lab Technology
De toenemende vraag naar labgerelateerde oplossingen als antwoord op actuele transities vraagt om snelheid, flexibiliteit en meer veiligheid. Op weg naar laboratoriumtechnologie 2.0 is het belichten, bespreken en tonen van labgerelateerde (deel)oplossingen essentieel. Lab Technology is dan ook het platform waar de lab- en techwereld elkaar ontmoeten om dit samen te realiseren.

Meer informatie: Food Technology of neem contact op met Gjelt Douma (06 46 75 14 67/ e-mail)