Tekst: Roeland Dobbelaer

Het programma voor de eerste editie van Food Technology staat al stevig in de steigers. Wetenschappers van naam en faam geven lezingen over hun onderzoek, diverse organisaties zoals Keep food Simple, IFFI, Schuttelaars en Partners, Nederlands VerpakkingsCentrum, Hygienic Design Network, houden tijdens het evenement een seminar.

Beide dagen worden afgetrapt door hoogleraren met elk een pleidooi voor verandering. Op woensdag 1 december is Prof. dr. Remko Boom (hoogleraar Food Process Engineering WUR) geboekt. Hij presenteert een nieuwe manier om naar ingrediënten te kijken. Donderdag 2 december houdt Prof Dr. Jaap Seidell (Hoogleraar Voeding en Gezondheid VU) een pleidooi voor voedseltransitie in de voedingsindustrie. Hij vindt dat de manier van voedsel maken aan een grote verandering toe is: gezonder en duurzamer.

Kijken naar de toekomst

Hoe ziet het voedselsysteem van de toekomst eruit? Welke rol speelt technologie hierin? Zal kunstmatige intelligentie alle processen in de fabriek beheersen, om deze op basis van lifedata aan te sturen en de allerbeste kwaliteit te garanderen? Is efficiënter produceren door onderhoud en uitval van voedselproducerende machines te voorspellen? Welke alternatieven voor onze huidige etenswaren dragen bij aan voedselzekerheid? En hoe maken we de oorsprong van voedsel inzichtelijk voor de consument?

‘Tijdens Food Technology 2021 komen food en hightech samen’

Feit is dat er in 2050 ruim 9 miljard mensen van voedsel voorzien moeten worden. Daarvoor is het van belang dat ook de voedingsmiddelenindustrie op een andere manier gaat produceren. Tijdens Food Technology presenteren deskundigen de laatste innovaties en inzichten in de voedingsmiddelentechnologie.

ft

Food meets hightech

Tijdens Food Technology 2021 komen food en hightech samen met als doel de voedingsmiddelenindustrie op weg te helpen naar 2050. Bedrijven die oplossingen of innovaties ontwikkelen waarmee de voedingsmiddelenindustrie efficiënter, effectiever, duur­zamer of zelfs geheel anders kan produceren worden uitgenodigd deel te nemen aan de beurs. Een tweedaags congres, waarin een groot aantal branche- en kennisorganisaties uit de sector lezingen verzorgen, ondersteunt het evenement. Food Technology zet de volgende thema’s centraal: Fabriek van de toekomst, Duurzame en transparante keten, Food innovatie, Veilig voedsel en Food Lab.

Een paar highlights uit het programma:

• Seminar EVMI Automatisering: Het kan (nog) slimmer
Constante kwaliteit, optimale efficiëntie, veiligheid voor mede­werkers en consumenten. En dat alles met de uitdagingen van vandaag? Automatisering biedt veelzijdige oplossingen voor verschillende aspecten van het proces.
• Presentatie van Iv-Industrie en FrieslandCampina DMV die laten zien hoe ze elektrificatie in de voedingsmiddelenindustrie hebben aangepakt en wat de resultaten zijn.
• Presentatie waarin KTBA vertelt hoe digitalisering en databeheer de voedselveiligheid ten goede komen.
• Seminar van Keep Food Simple over het verwerken van onbenutte plantaardige grondstoffen tot hoogwaardige voedingsmiddelen, met als doel minder of zelfs geen afval en een verlaging van de CO2- en waterfootprint.
• Seminar van NVC waarin het onderwerp verpakken als ‘driver’ wordt behandeld, voor de thuisbezorging van (food) producten.

Verder zijn er in de verschillende deelthema’s seminar, lezingen en presentaties verzorgd door onder andere Schuttelaar & Partners - over verduurzaming van de verpakkingsindustrie, ING over duurzaam ondernemen in de food, Eurofins over voedselfraude, IFFI laat zien hoe hightech en food elkaar ontmoeten, Food Analytical Technologies neemt een elektronische muis mee op het podium, Normec Foodcare behandelt onderwerpen over food lab en voedsel­veiligheid. Voor de labmanagers is er bovendien een seminar over een kennisplatform.

ft

Keynote Remko Boom

De opening van de eerste dag van het evenement is in handen van Remko Boom. Om de duurzaamheidsdoelen op het gebied van voedselproductie te halen, moeten we onze perceptie van wat een ingrediënt is veranderen. Maar hoe? En wat is daarvoor nodig? Daar gaat Remko Boom op in. Hij is hoogleraar Food Process Engineering bij Wageningen University & Research. Met ‘Gentle Food Processing: Better Sustainability Can Also Mean Better Products’ presenteert hij een nieuwe manier om naar ingrediënten te kijken.

Als we het zuiveren van ingrediënten inperken kan dat veel voordelen hebben, aldus Boom. Denk aan het verhogen van de opbrengst met minder water- en energiegebruik. En omdat er minder additieven nodig zijn voor de houdbaarheid, zijn deze ingrediënten geschikt voor cleanlabelfood. Bovendien zullen veel van zulke ingrediënten betere voedingswaarden hebben en veroorzaakt de verwerking minder afval.

Maar, zo oppert hij, om dat voor elkaar te krijgen moeten producenten van ingrediënten nauw samenwerken met de mensen die de ingrediënten gaan gebruiken. Als we dat doen, combineren we duurzamer gebruik met betere voedingswaarden en een betere match met wat consumenten graag willen.

Keynote Jaap Seidell

De tweede dag van Food Technology wordt geopend door Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met zijn bijdrage, Tijd voor een voedseltransitie in de voedingsindustrie, wil Seidell het publiek en de maatschappij als geheel prikkelen tot een vruchtbaar debat. Ons voedselsysteem barst uit zijn voegen. Om iets te veranderen hebben we een krachtig en samenhangend overheidsbeleid nodig, de consument kan het niet alleen. Maar niet alleen dat: er is ook écht verandering nodig, laat de hoogleraar blijken uit zijn pleidooi.

‘Ons voedselsysteem barst uit zijn voegen’

Ons voedselsysteem barst uit zijn voegen. Wij worden ziek, de planeet wordt ziek: verandering is bittere noodzaak. Maar veel van de problemen waarmee we te maken hebben, zijn ontmoedigend groot. Wie heeft de macht en verantwoordelijkheid om een ommekeer tot stand te brengen? Wat kun je zelf doen, en wat moeten we samen aanpakken?

Mis het niet

Een fysieke beursvloer vol met nieuws, informatie en kennis, samen met een uitgebreid inhoudelijk programma. Je vakgenoten weer eens in levenden lijve ontmoeten en kijken wat er de afge­lopen anderhalf jaar aan ontwikkelingen zijn geweest. Want die zijn er, meer dan ooit!

Het programma wordt nog wekelijks verrijkt met nieuwe deel­nemers en onderwerpen. De volgende editie van EVMI gaat nog uitgebreider in op het evenement.

Op de website food-technology.nl vind je de meest actuele informatie over zowel het seminarprogramma als bezoeken. Er is zelfs nog een enkele plek beschikbaar als je deel wilt nemen.

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?