‘Onzichtbare’ interfaces gaan grote impact hebben op productiviteit en kennisdeling op de fabrieksvloer

20 november 2023 Robbert Hoeffnagel
In de wereld van technologie en productie wordt een nieuwe, spannende ontwikkeling zichtbaar: de verschuiving van traditionele apps naar ervaringen gedreven door kunstmatige intelligentie (AI) en onzichtbare interfaces. Deze trend, zo benadrukt door Imran Chaudhri, medeoprichter van een startup die luistert naar de naam Humane, belooft de manier waarop we met technologie omgaan ingrijpend te veranderen. 

Humane heeft een zogeheten AI Pin ontwikkeld. Dit is een klein digitaal apparaatje dat op een jasje of ander kledingstuk kan worden gespeld. Het faciliteert wat tegenwoordig wel ‘conversational AI’ wordt genoemd. Met andere woorden: de gebruiker praat in natuurlijke taal tegen de pin en krijgt in de vorm van gesproken tekst antwoord - zoals ChatGPT maar dan met gesproken vragen en antwoorden. Is toch een beeld vereist, dan kan de pin dit beeld projecteren op de handpalm.

Praten met machines

Hoewel deze AI Pin nu vooral als een relatief kostbaar (699 dollar plus een maandelijks abonnement) fashion item wordt gepositioneerd, biedt deze aanpak enorme kansen voor de industrie. Het interessante aan conversational AI. In plaats van traditionele apps te gebruiken, kunnen we met de hulp van deze technologie met machines communiceren via natuurlijke taal. Dit betekent dat de gebruikelijke 'app wrappers' zullen verdwijnen en plaatsmaken voor meer intuïtieve, op stem gebaseerde interfaces. Technologieën zoals Amazon's Alexa, Google Home en Siri hebben reeds het pad geëffend voor deze interactievorm. De stap naar een meer geïntegreerde, op spraak gebaseerde interactie lijkt een logische volgende stap.

 
 

Implicaties voor industriële bedrijven

Voor industriële bedrijven biedt deze technologische verschuiving aanzienlijke voordelen:

1. Verbeterde productiviteit: Door het vervangen van traditionele software interfaces door AI-gestuurde, stem-geactiveerde systemen kunnen werknemers efficiënter werken. Het direct aanspreken van machines en systemen versnelt de workflow en vermindert de tijd besteed aan het navigeren door complexe software.

2. Kennis wordt veel toegankelijker: Met de mogelijkheid om eenvoudig informatie op te vragen via spraakcommando's, wordt kennis toegankelijker voor alle medewerkers. Dit kan bijdragen aan een snellere besluitvorming en betere probleemoplossing op de werkvloer.

3. Betere opleidingen en trainingen: De introductie van intuïtieve, op spraak gebaseerde interfaces kan de leercurve voor nieuwe technologieën verkleinen. Dit maakt het gemakkelijker voor werknemers om nieuwe systemen te leren en te gebruiken, waardoor trainingstijd wordt verkort.

4. Meer flexibiliteit: Doordat medewerkers via natuurlijke taal kunnen communiceren met machines, kunnen ze flexibeler reageren op veranderende omstandigheden en eisen in de productieomgeving.

Nog wel uitdagingen

Deze nieuwe manier van interactie met technologie is niet zonder uitdagingen. Zo moeten er bijvoorbeeld vraagstukken rond privacy, data-beveiliging en de nauwkeurigheid van spraakherkenning aangepakt worden. Desondanks toont de geschiedenis van technologische innovaties, zoals de opkomst van de smartphone, aan dat aanvankelijke scepsis vaak plaatsmaakt voor brede acceptatie. De evolutie van ChatGPT laat zien hoe snel dit kan gaan.

De verschuiving naar AI-gestuurde, op spraak gebaseerde interfaces biedt enorme kansen voor industriële bedrijven. Deze technologieën kunnen de productiviteit verhogen, kennis toegankelijker maken en de leercurve voor nieuwe systemen verminderen. Terwijl we ons aanpassen aan deze nieuwe realiteit, zullen bedrijven die deze technologieën omarmen waarschijnlijk een voorsprong hebben in de steeds competitiever wordende wereldmarkt.

Altijd op de hoogte blijven?