Nieuwe strategieën voor temperatuurbeheersing cruciaal om tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten in de EU op te lossen

16 februari 2024 redactie AutomationNL

Een recente Eurobarometer-enquête bevestigt de problemen waarmee fabrikanten in de EU te kampen hebben: een groot tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Daarom roept Aggreko als vooraanstaande leverancier van apparatuur voor energie- en temperatuurbeheersing professionals uit de industrie op om hun aanpak op het gebied van temperatuurbeheersing tegen het licht te houden en opnieuw vom te geven.

Uit. het door de Europese Commissie gepubliceerde rapport blijkt dat de helft van de MKB-fabrikanten in de EU moeilijkheden ondervindt bij het werven van technisch personeel. Het onderzoek benadrukt de manieren waarop dit tekort aan arbeidskrachten gevolgen heeft voor deze bedrijven. Denk onder andere aan een hogere werkdruk om de gerealiseerde verkopen te kunnen uitleveren, evenals een negatieve impact op de verkoopkansen, de winstgevendheid en de groei.
 
Op basis van deze conclusies pleit Matt Watson, Manufacturing Sector Leader voor Aggreko Europe, voor een verschuiving in de aanpak van de industrie bij het aanschaffen van apparatuur voor het beheersen van de energievoorziening en temperaturen. Hiermee kan een grote bijdrage worden geleverd aan het oplossen van het tekort aan gekwalificeerd personeel. Hij moedigt de sector met name aan om onderzoek te doen naar het benutten van de expertise van derden om belangrijke uitdagingen aan te pakken, waaronder die rond temperatuurbeheersing, om zorgen over tekorten aan vaardigheden weg te nemen.
 
“In de productieomgeving is het kunnen aanschaffen en bedienen van apparatuur voor temperatuurregeling essentieel voor de productopbrengsten en de output”, legt Matt Watson uit. “Om ervoor te zorgen dat operationele processen zo effectief mogelijk worden uitgevoerd, is personeel met specialistische vaardigheden nodig.”
 
“Zoals dit laatste Eurobarometer-onderzoek duidelijk maakt, is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Er zal langdurig overheidsingrijpen nodig zijn, willen we de problemen met het tekort aan vaardigheden verhelpen. De industrie staat echter niet stil en er moeten ook voor de korte termijn oplossingen worden gevonden. Door structureel externe leveranciers in te schakelen, kunnen deze kennislacunes worden ingevuld en wordt het voor fabrikanten mogelijk te profiteren van het groeiende vertrouwen in de sector.”
 
Omdat de vraag uit de productiesector voortdurend veranderd en de weerspatronen steeds volatieler worden, benadrukt Matt Watson bovendien de potentiële rol van strategieën voor het huren van apparatuur om deze uitdagingen aan te pakken. Hij onderstreept met name de extra dynamiek en het aanpassingsvermogen die ontstaan door koel- en verwarmingsapparatuur op modulaire, tijdelijke basis te huren naarmate de vraag stijgt of daalt.
 
“De productiesector is een snel evoluerende sector en veel variabelen kunnen eenvoudigweg niet goed op de korte termijn worden voorspeld”, besluit Matt Watson. “Gezien de druk waarmee de sector wordt geconfronteerd, van wisselend vertrouwen in de sector tot steeds extremer weer, is het logisch om meer flexibiliteit in te bouwen om efficiënte prestaties van de apparatuur te garanderen en tegelijkertijd het risico van onder- of overspecificatie te minimaliseren."
 
“Daarom doen fabrikanten er verstandig aan om samen te werken met leveranciers van oplossingen voor temperatuurbeheersing om hun operatie zo goed mogelijk te beschermen. Gezien de tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten waarmee de sector te kampen heeft, zal het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden en het gebruik van de expertise van deze organisaties bedrijven in 2024 ook de nodige veerkracht bieden.”

Altijd op de hoogte blijven?