Hoewel Industrie 4.0 en digitale transformatie de afgelopen tien jaar aanvoelden als de nieuwe norm, biedt Industrie 5.0 volgens Pieter Feenstra, ceo van systemintegrator Addverb EMEA, een toekomst waarin de samenwerking van mens en robot centraal zal staan. 

De afgelopen jaren is digitale transformatie de belangrijkste aanjager geweest van industriële groei. Veel bedrijven hebben te maken met economische uitdagingen en maatschappelijke veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de energiecrisis, verstoringen in de supply chain, personeelstekorten en de populariteit van e-commerce waarbij consumenten verwachten dat pakketjes steeds sneller worden bezorgd. Dit heeft geleid tot de opkomst van Industrie 5.0.

Hoewel Industrie 4.0 en digitale transformatie de afgelopen tien jaar aanvoelden als de nieuwe norm, biedt Industrie 5.0 een toekomst waarin mensen en duurzaamheid centraal staan. Het komende decennium wordt mogelijk gemaakt door Industrie 5.0-technologie en zal waarschijnlijk pas echt een decennium zijn van verbetering. Hierbij zullen goederen worden uitgewisseld tussen mensen en robots, die via interactieve en intelligente software met elkaar samenwerken om bedrijfsdoelen te bereiken.

Het zal niemand verbazen dat inflatie, hoge energieprijzen en de bezorgdheid over een mogelijke recessie veel investeringen, waaronder automatiseringsprojecten, een halt hebben toegeroepen. Dit marktsentiment, of liever gezegd marktvrees, druist in tegen de toekomstplannen van bedrijven wereldwijd. Bedrijven willen niet alleen hun nieuwe magazijnen en productielijnen automatiseren, maar ook hun bestaande faciliteiten aanpassen om flexibele schaalbaarheid te realiseren. Flexibiliteit is vooral essentieel voor sectoren die aan verandering onderhevig zijn of die plotselinge pieken en dalen in vraag en aanbod kennen.

Toekomst automatisering is flexibel

Het flexibel aanpassen van robots binnen een geautomatiseerde omgeving heeft de toekomst. Modulaire robotcomponenten die meerdere taken kunnen uitvoeren en met mensen kunnen samenwerken, helpen magazijnbeheerders hun bestaande automatisering optimaal te benutten. Dit zorgt voor een grotere operationele efficiëntie met minimale extra investeringen.

Om het groeiende personeelstekort aan te pakken, kunnen mensen en robots dankzij flexibele automatisering samenwerken en het werk en de processen optimaliseren. Op de ene dag kunnen robots menselijke taken ondersteunen bij een tekort aan personeel. En op een andere dag kan het werk van die robots naar andere bedrijfsonderdelen worden verschoven.

Afstemmen op bedrijfsdoelen

Het belang van dashboards en data-analyse moet in een tijdperk van Industrie 5.0 niet worden onderschat, vooral als het gaat om duurzaamheid in het magazijn en reductie van het energieverbruik. Inzichten in software en dataplatforms kunnen bedrijfsleiders en magazijnmanagers helpen inzicht te krijgen in de output, een duurzame en 'groenere' workflow aan te sturen - door robots niet te laten overwerken - en betere, datagedreven beslissingen te nemen.

We staan aan de rand van Industrie 5.0, waarbij flexibiliteit, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie leidend zijn voor besluitvorming en processen bij industriële activiteiten. Kortom, de samenwerking tussen mens en robot zal centraal blijven staan in een positieve, toekomstbestendige en moderne manier van werken bij industriële operaties en magazijnbeheer.

Altijd op de hoogte blijven? 

Altijd op de hoogte blijven?