Gaat industrial IoT de rol van SCADA overnemen? Nee zeker niet, zeggen insiders. IIoT is eerder een versterking van een SCADA-wereld waar sowieso nog veel verbeteringen mogelijk - en nodig zijn.

Een modern Supervisory Control and Data Acquisitie (SCADA) systeem dient ontworpen te zijn om fabrikanten te helpen optimaal gebruik te maken van digitale transformatie. Een belangrijke voorwaarde om die rol te kunnen vervullen, is dat oude SCADA-systemen de komende tijd vervangen worden door systemen die op moderne technologie draaien.

Dat stelde Thomas Burke onlangs in een artikel. Burke is strategisch adviseur voor de CC-Link Partner Association (CLPA) en alleen al vanuit die rol een expert op het gebied van SCADA. Ook is hij is oprichter van de OPC Foundation. Hij ziet een zonnige toekomst voor SCADA - althans: voor moderne SCADA-implementaties. Wat ontbreekt er in zijn visie dan aan veel van de huidige en - toegegeven - vaak al wat (ver)ouder(d)e implementaties?

Verbeterpunten

Allereerst dient een modern SCADA in zijn ogen goed te kunnen samenwerken met IoT-systemen (zie ook kader ‘Gaat IoT SCADA vervangen?’). Het dient sowieso voorzien te zijn van uitgebreide mogelijkheden voor connectiviteit. Hierdoor kunnen gebruikers vanaf elke locatie verbinding maken met alle gegevens in het systeem. Hierdoor is de productie tevens IoT-ready. Wat data-acquisitie betreft dient het systeem te kunnen samenwerken met in ieder geval BACnet, OPC, databases, web services, IoT, Simple Network Management Protocol (SNMP), Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) en Structured Query Language (SQL). Hierdoor krijgen gebruikers toegang tot veel soorten en typen gegevens, ook uit bedrijfssystemen.

Belangrijk is ook dat een SCADA-systeem in staat is data met hoge snelheid te verzamelen. Denk aan snelheden van meer dan 100.000 tags per seconde. Dit moet bovendien op een zeer veilige manier gebeuren, omdat een SCADA-systeem bedrijfskritische informatie verzameld en bevat, en bovendien nauw dient samen te werken met business-applicaties. 

Een derde punt van aandacht is volgens Burke: betere mogelijkheden voor visualisatie. Of zoals hij het uitdrukt: een SCADA-systeem moet veelzijdig en praktisch zijn. Het moet dus snelle, schaalbare en veilige visualisatie bieden via desktop-applicaties, maar ook in een browser en op mobiele apparaten. Het moet dus HTML5-technologie ondersteunen die consistente visualisatie op alle platforms mogelijk maakt.

Een geavanceerde SCADA moet daarbij configureerbare, self-service key performance indicator (KPI)-dashboards bieden. Deze systemen moeten gebruikers in staat stellen gegevens eenvoudig te interpreteren en in onder andere dashboards weer te geven die automatisch en in real-time worden geüpdatet. Daarbij kan het beste gebruik worden gemaakt  van vooraf geconfigureerde meters, procespunten, trends, alarmen en rasters.

Betere security en redundantie

Veel bestaande SCADA-implementaties zijn door het gebruik van oudere softwareplatformen kwetsbaar. Een belangrijke eis voor nieuwe SCADA-systemen is daarom dat zij op een redundant platform staan. Of in de cloud draaien.

Energiemonitoring gaat echter verder dan enkel duurzaamheid

Ook in de SCADA-wereld zien we de aandacht voor duurzaamheid groeien. Een modern SCADA-systeem moet dan ook in staat zijn om het energiegebruik van een productielijn te meten en in realtime te visualiseren, te aggregeren en samen te vatten. Ook daarvoor kan het beste gebruik gemaakt worden van platformonafhankelijke dashboards die op iedere gewenst apparaat bekeken kunnen worden.

Energiemonitoring gaat echter verder dan enkel duurzaamheid. Het kan ook dienen als proactieve maatregel om stilstand als gevolg van problemen met de energievoorziening te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat een modern SCADA-systeem wordt geleverd met uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van alarmeringen, events en incidenten. Het moet volgens Burke meldingen van ieder alarmsysteem toewijzen en filteren, waarbij gebruikers zich kunnen abonneren op meerdere alarmservers die genormaliseerde alarmen afgeven met live gegevensbronnen. Deze meldingen dienen ook via SMS en email verzonden te kunnen worden.

Integratie met business

Het is al even genoemd, maar een modern SCADA-systeem moet (ook) vanuit de cloud aangeboden worden. De schaalbaarheid van cloud-omgevingen is cruciaal aangezien projecten sterk in omvang kunnen variëren - van een paar honderd tot miljoenen tags per dag. Om deze flexibiliteit mogelijk te maken, is het volgens Burke ook belangrijk dat een moderne SCADA-oplossing voorzien is van uitgebreide en makkelijk te gebruiken tools voor het creëren en beheren van projecten.

SCADA was ooit een technische beheer- en besturingsomgeving, maar schuift steeds meer op richting business-applicaties

Veel SCADA-systemen zijn al jaren in gebruik. Daardoor zijn zij vaak ook gebaseerd op verouderde technologie en inzichten. In veel gevallen gaat het om monolitische applicaties die weinig flexibiliteit kennen. Daar zit ‘m nu echter juist de kracht van een modern SCADA-systeem, meent Burke.

SCADA was ooit een technische beheer- en besturingsomgeving, maar schuift steeds meer op richting business-applicaties. Goede integratie tussen business-organisatie en procesomgeving zorgen voor veel meer mogelijkheden om als bedrijf snel op ontwikkelingen te reageren - zowel in de productie als in de markt. Veel business-applicaties kennen die flexibiliteit al. Het is nu zaak om ook SCADA-omgevingen te moderniseren, zodat ook zij de digitale transformatie van de procesindustrie goed kunnen ondersteunen. 

Gaat IoT SCADA vervangen?

Dit is een vraag die ook tijdens de onlangs gehouden Hannover Messe regelmatig werd gehoord. We kunnen het Industrial Internet of Things echter het beste zien als een technologie die bovenop SCADA wordt geïmplementeerd. Daarmee verbeteren we de schaalbaarheid, de mogelijkheden voor data-analyse, standaardisatie en interoperabiliteit. De gestelde vraag lijkt te impliceren dat er spraken is van een tegenstelling. Als we industry insiders mogen geloven gaat IoT SCADA-systemen juist naar een hoger niveau tillen. Dus geen tegenstelling, maar eerder een versterking.

Altijd op de hoogte blijven?