Digitalisering biedt productie- en toeleveringsketens enorme voordelen, maar daarmee staat de kwestie van cyberweerbaarheid nu eveneens centraal. Het World Economic Forum (WEF) heeft daarom het initiatief genomen een handboek uit te brengen dat gericht is op het versterken van cyberweerbaarheid in de maakindustrie en de bijbehorende toeleveringsketens. 

Het handboek biedt drie kernprincipes die bedrijven kunnen helpen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën om zich te beschermen tegen cyberdreigingen.

Risicobewustzijn vergroten

Het eerste principe benadrukt het belang van het vergroten van het risicobewustzijn binnen organisaties die actief zijn in de productie- en toeleveringsketens. Bedrijven moeten een diepgaand begrip ontwikkelen van de potentiële cyberdreigingen waarmee ze worden geconfronteerd, evenals van de mogelijke gevolgen van een succesvolle cyberaanval. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden in bestaande systemen, processen en technologieën, evenals het evalueren van de potentiële impact op operationele continuïteit en bedrijfsvoering.

Samenwerking bevorderen

Het tweede principe benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen belanghebbenden binnen de productie- en toeleveringsketens om een veerkrachtig cyberbeveiligingskader te creëren. Dit omvat het opbouwen van partnerships tussen fabrikanten, leveranciers, technologieleveranciers, overheidsinstanties en industrieorganisaties om informatie te delen, best practices uit te wisselen en gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen. Door gezamenlijk op te treden, kunnen organisaties hun vermogen vergroten om cyberdreigingen te detecteren, te voorkomen en erop te reageren, waardoor de algehele cyberweerbaarheid wordt versterkt.

Continue verbetering nastreven

Het derde richtinggevende principe benadrukt de noodzaak van een cultuur van continue verbetering binnen organisaties om cyberweerbaarheid te waarborgen. Dit omvat het implementeren van een cyclisch proces van evaluatie, aanpassing en verbetering van cyberbeveiligingsmaatregelen om gelijke tred te houden met de snelheid en het vernuft waarmee cybercriminelen hun aanvalstechnieken ontwikkelen. Organisaties moeten proactief nieuwe technologieën en benaderingen onderzoeken, investeren in personeelstraining en bewustwording vergroten om een blijvende en effectieve bescherming tegen cyberdreigingen te waarborgen.

Het WEF-handboek biedt een nuttige blauwdruk voor bedrijven, maar ook overheden die streven naar verbetering van de cyberweerbaarheid van de industrie. Door het vergroten van risicobewustzijn, het bevorderen van samenwerking en het streven naar continue verbetering kunnen bedrijven zich beter positioneren om de uitdagingen van een steeds digitalere en onderling verbonden wereld het hoofd te bieden.

Altijd op de hoogte blijven?