De overgang naar duurzame energiebronnen in de industrie krijgt een krachtige impuls met de oprichting van het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE). Dit initiatief, een gezamenlijke inspanning van Deltalinqs, Port of Rotterdam, InnovationQuarter, FME en TNO, en gefinancierd door een EFRO-subsidie, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid Holland, streeft ernaar bestaande technologieën voor industriële elektrificatie naar een hoger niveau te tillen en daarmee de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

De industrie, met het Rotterdam-Moerdijk haven-industriecluster als voorbeeld, is verantwoordelijk voor bijna twintig procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Het FLIE heeft tot doel deze industrie sneller te laten overschakelen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en groene waterstof.

Het FLIE, dat wordt gefinancierd door TNO en wordt ondersteund door een internationaal shared innovatieprogramma genaamd VoltaChem, zal een centrale hub vormen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van industriële elektrificatie. In de onderzoeksfaciliteit zullen drie verschillende soorten installaties worden opgesteld, gericht op industriële warmte, groene waterstofintegratie en directe CO2-conversie. Deze technologieën zullen gebruikmaken van duurzame elektriciteit en kunnen praktisch gedemonstreerd worden.

Een opmerkelijk aspect van het FLIE is de mogelijkheid om nieuwe apparatuur te integreren in bestaande industriële installaties. Hierdoor kunnen fabrikanten hun nieuwste ontwikkelingen presenteren aan potentiële klanten, wat de laatste stap vormt naar marktintroductie. Dit aspect verbindt de wereld van fabrikanten en kennisinstellingen met de praktische industriële toepassing.

Het Fieldlab heeft als voornaamste focus de integratie, demonstratie en verbetering van elektrificatietechnologieën, zoals warmtepompen, hoge temperatuur-warmteopslag, elektrolyse voor groene waterstofproductie en CO2-conversieprocessen. Het doel is om deze veelbelovende technologieën in de komende jaren naar praktische toepassingen te brengen.

De oprichting van het FLIE vermindert de financiële risico's voor fabrikanten en zorgt voor een samenwerking tussen verschillende sectoren en belangen, met steun van nationale en regionale overheden. Bovendien brengt het innovatieve fabrikanten en industriële bedrijven uit het havengebied samen om de ontwikkeling van duurzame productieprocessen te stimuleren.

Het FLIE zal niet alleen bijdragen aan aanzienlijke CO2-reductie en duurzame bedrijvigheid, maar ook het Rotterdamse havengebied aantrekkelijker maken voor internationale bedrijven om hun producten te demonstreren en zich te vestigen. Het heeft de potentie om de industrie in Nederland naar een schonere en duurzamere toekomst te leiden, met hoogwaardige werkgelegenheid en innovatieve doorbraken als gevolg.

Altijd op de hoogte blijven?