Oudere werknemer zegt nee tegen robotisering en AI in logistiek

22 november 2022 redactie AutomationNL CLS iMation

Bijna 40 procent van de bedrijven actief in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek zien in robotisering en AI een toegevoegde waarde. Opvallend is dat oudere werknemers relatief vaak nee zeggen tegen robotisering. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van CLS iMation.

Oudere ondervraagden zien minder de toegevoegde waarde van robotisering en AI, terwijl de leeftijdsgroep tot 40 jaar een groot voorstander is. Snellere acceptatie zou wenselijk zijn. Door het tekort aan personeel in de logistieke sector neemt de werkdruk toe. Robotisering en AI kunnen een belangrijke rol spelen om de efficiency van logistieke processen te verbeteren.

Het onderzoek laat ook zien dat een kwart van de ondervraagden, in elke leeftijdscategorie, onvoldoende kennis van robotisering en AI heeft. “Hier ligt een belangrijke voorlichtende taak voor ons”, zegt Michele Calabrese, hoofd van CLS iMation. “De huidige arbeidskrapte en de enorme werkdruk is een belangrijk argument om deze efficiëntere werkmethoden snel te omarmen.” Naarmate de ondervraagden ouder worden, daalt de acceptatie van robotisering en AI. Belangrijkste redenen om vooralsnog nee te zeggen tegen robotisering en AI zijn: ‘het blijft mensenwerk’ en ‘het past niet bij onze organisatie’.

Eisen aan robotisering

Indien men overweegt over te gaan tot robotisering is een aantal voorwaarden van belang. Men vindt de veiligheid van de medewerkers die samenwerken met cobots het allerbelangrijkste. Daarna zijn service en onderhoud aan de geleverde apparatuur en de flexibiliteit van het systeem van belang. Ook moet het mogelijk zijn de configuratie uit te breiden en dient de apparatuur snel in het logistieke proces te worden geïmplementeerd.

De vraag of een app, die realtime inzicht biedt in het complete logistieke proces waardoor snel kan worden ingegrepen, toegevoegde waarde zou hebben, wordt door bijna de helft van de ondervraagden positief beantwoord. Ook hier speelt de leeftijd van de ondervraagden een rol. Hoe ouder men is, hoe minder men de toegevoegde waarde ervan inziet.

Simulatie neemt onzekerheden weg

Volgens Calabrese zijn de uitkomsten herkenbaar. In zijn rol als consultant heeft hij hier dagelijks mee te maken. “Vaak werkt men al vele jaren op dezelfde manier. En ondanks het feit dat men graag wil verbeteren, vormen ingesleten procedures, veelal in combinatie met onvoldoende kennis, een groot struikelblok bij het toepassen van robotisering en AI. Men is bang dat veranderingen de continuïteit van het logistieke proces in gevaar brengen en dat men het overzicht zal verliezen. Reden voor ons om als adviseur goed uit te leggen wat er gaat gebeuren en, vooral, de angst weg te nemen dat tijdens de implementatie processen stil komen te staan.”

CMS iMation heeft hiervoor een simulatietool (Simulation as a Service) ontwikkeld, waarmee de huidige processen en de interactie tussen bestaande systemen in beeld komen. “Vervolgens kunnen we, zonder lopende processen te verstoren, oplossingen op het gebied van robotisering en AI ontwikkelen en testen. De klant kan hiermee weloverwogen, en met kennis van zaken, de juiste beslissingen nemen”, zegt Calabrese.

Over het onderzoek

Het onderzoek vond plaats onder 414 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. De ondervraagden zijn beslissers, medebeslissers en/of verantwoordelijken op het gebied van logistiek en/of algemeen management binnen de branches groothandel, grote detailhandel, industrie en vervoer en opslag, die betrokken zijn bij het inrichten van logistieke processen die direct invloed hebben op de efficiëntie van productieprocessen en/of bij het inrichten van interne logistieke processen op het gebied van opslag en distributie.

Altijd op de hoogte blijven?