Nederlandse jongeren willen ondernemen

21 augustus 2023 Redactie Food

Meer dan de helft van de jongeren heeft ambities om een eigen onderneming te starten. Veel geld verdienen is hierbij niet de belangrijkste drijfveer. De meerderheid wil een bijdrage leveren aan de maatschappij. Komt er een verschuiving van geld gedreven naar waarde gedreven?

PanelWizard voerde in opdracht van Becoming Alliance onderzoek uit onder 1.028 Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Van hen gaf 57 procent aan weleens te overwegen om een eigen bedrijf te starten. 61 procent van de mannelijke ondervraagden heeft ondernemingsambities en bij de vrouwen geeft 56 procent aan te willen ondernemen.

Ondernemende jongeren

“Deze cijfers laten zien dat de huidige jongeren een enorme ondernemersdrive hebben”, aldus Eric Bartels, oprichter en CEO van Becoming Alliance. “Er zijn meerdere redenen om een bedrijf te starten, blijkt uit eerder onderzoek. Denk aan vrijheid of talenten benutten. We zien ook dat waarde leveren aan de wereld vandaag de dag belangrijker wordt gevonden dan ooit. Dat is een erg positieve ontwikkeling die rechtsreeks aansluit op de resultaten van ons structurele kwalitatieve onderzoek sinds 2006, naar het gedrag van leiders en bedrijven. Daaruit komt naar voren dat de extrinsieke motivatie, ofwel geld verdienen of status, steeds meer plaatst maakt voor intrinsieke motivatie, ofwel de waarde die je wilt toevoegen aan de wereld.”

Bijdrage leveren

Jongeren lijken dus meer intrinsieke dan extrinsieke motivatie te hebben om voor zichzelf te beginnen. De cijfers laten zien dat een derde van hen zichzelf pas succesvol vindt wanneer ze veel geld verdienen en rijk worden. Bartels: “Dit is maar een klein percentage en dat verbaast me niet. De meerderheid van de ondernemers wil tegenwoordig vooral een bijdrage leveren aan de maatschappij.” Dat geldt nog meer voor vrouwen dan voor mannen. Zo ziet slechts 31 procent van de vrouwen geld verdienen als bepalende succesfactor, tegenover 41 procent van de mannen.

Waarde gedreven ondernemen

Ook voor bedrijven wordt winst niet meer als het hoogst haalbare gezien; slechts twee op de vijf jongeren noemen de winst van een bedrijf de belangrijkste factor van succes. Bartels: “Het is een mooi en waardevol gegeven dat zo weinig jongeren succes koppelen aan geld. Ook uit ons meerjarig onderzoek blijkt dat het aantal leiders van bedrijven dat omzet het belangrijkste vindt begin deze eeuw substantieel hoger was. Dat betekent dat er een duidelijke verschuiving gaande is waarin ondernemers van geld gedreven naar waarde gedreven bewegen.”

Maatschappelijk betrokken

Uit het onderzoek blijkt dan ook dat driekwart van alle jongeren het belangrijk vindt dat zij met hun werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Jonge vrouwen hebben deze maatschappelijke betrokkenheid met 81 procent hoger in het vaandel staan dan mannen (68 procent). Bedrijven moeten hierin hun steentje bijdragen. Zo vindt 72 procent van alle Nederlandse jongeren dat organisaties bereid moeten zijn minder winst te maken in ruil voor een positieve bijdrage aan de samenleving.

Beter financieel rendement

Bartels: “Deze beweging van een primaire neem-drijfveer naar een primaire geef-drijfveer is revolutionair. Het fascinerende is dat uit ons structurele onderzoek dan ook blijkt dat intrinsiek gedreven bedrijven, gericht op het leveren van een waarde-bijdrage aan de maatschappij, juist veel beter financieel rendement laten zien dan extrinsiek gedreven bedrijven die gericht zijn op geld verdienen. Wat je terugkrijgt voor de waarde die je als bedrijf levert - omzet en winst dus - moet het gevolg zijn en niet het doel.”

Becoming Alliance

Becoming Alliance helpt mensen, merken en bedrijven om hun innerlijke potentieel snel en gemakkelijk te realiseren. Oprichter en auteur Eric Bartels doet structureel onderzoek naar leiders en bedrijven en combineert de resultaten met diepgaande empirische inzichten in de filosofie, psychologie en bedrijfskunde. Op basis daarvan creëert Becoming Alliance methodologieën en voorstellen die leiden tot ultraprestaties in het bedrijfsresultaat.

Altijd op de hoogte blijven?