De Europese Unie heeft nieuwe, strengere regels aangenomen voor het beheer van afvalwater, met een bijzondere focus op twee belangrijke segmenten binnen de procesindustrie: de farmaceutische en cosmetische industrieën. Deze sectoren worden nu verantwoordelijk gehouden voor het opruimen van hun afvalwater, een beweging die de noodzaak voor digitalisering en monitoring van productieprocessen extra gewicht geeft.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat mineraalwaterflesjes honderdduizenden nanoplastics bevatten, maar de aanwezigheid van micro- en nanoplastics, evenals andere schadelijke micropollutants, strekt zich uit tot zeeën, rivieren en afvalwater. Deze vervuiling vormt een risico voor zowel dieren als mensen, wat de EU heeft aangezet tot actie.

Het nieuwe akkoord, gesloten tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU, introduceert stevige maatregelen om meer schadelijke stoffen uit het water te filteren en de hoeveelheid stoffen bij in- en uitlaatpunten van afvalwaterinstallaties beter te monitoren. Dit beleid beoogt de waterkwaliteit van rivieren, meren, grondwater en zeeën te verbeteren.

Opmerkelijk is dat de kosten voor monitoring en verwijdering van vervuilende stoffen grotendeels door de vervuilers zelf gedragen moeten worden, waarbij de farmaceutische en cosmetische industrieën minstens 80% van deze kosten voor hun rekening dienen te nemen. Dit besluit is ingegeven door de wens om de prijsstijgingen voor essentiële producten voor consumenten te beperken.

Volgens de EU is maar liefst 92% van de vervuilende stoffen in afvalwater afkomstig van deze industrieën, met medicijnresten en microbeads uit cosmetica die significant bijdragen aan de vervuiling. De nieuwe richtlijnen vereisen dat lidstaten het beleid uiterlijk in 2026 in hun nationale wetgeving hebben opgenomen, wat een significante stap voorwaarts markeert in het streven naar een duurzamere toekomst.

De herziene Urban Wastewater Treatment Directive belooft een aanzienlijke verbetering in de bescherming van menselijke gezondheid en het milieu tegen schadelijke lozingen van stedelijk afvalwater. Met de implementatie van deze maatregelen worden meer voedingsstoffen uit stedelijk afvalwater verwijderd en worden nieuwe normen toegepast op micropollutants. Dit beleid, dat ook kleinere agglomeraties vanaf duizend inwoners omvat, volgt het principe 'de vervuiler betaalt', waarbij de industrie een deel van de kosten draagt. 

Goed gestructureerd monitoren van de kwaliteit en de hoeveelheid afvalwater wordt hiermee in de procesindustrie cruciaal.  

Foto: Yves Moret

Altijd op de hoogte blijven?