Duitsland en VS volgen andere robotstrategie dan Azië

13 januari 2023 redactie AutomationNL Pixabay

Landen over de hele wereld investeren in robotica om ontwikkelingen in de industrie en de samenleving te ondersteunen. Wat zijn de doelstellingen van financieringsprogramma’s voor roboticaonderzoek (R&D) die worden aangestuurd door regeringen in Azië, Europa en Amerika?

Dit is onderzocht door de International Federation of Robotics en gepubliceerd in de 2023 update paper van ‘World Robotics R&D Programs’. Het overzicht laat zien dat de meest geavanceerde roboticalanden in termen van jaarlijkse installaties van industriële robots – China, Japan, VS, Zuid-Korea, Duitsland – en de EU zeer verschillende R&D-strategieën hanteren.

Snelle toename in China

In China richt het ‘Veertiende vijfjarenplan’ voor de ontwikkeling van de robotindustrie, uitgebracht door het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) in Peking op 21 december 2021, zich op het bevorderen van innovatie. Het doel is om van China een wereldleider te maken voor robottechnologie en industriële vooruitgang Robotica maakt deel uit van acht sleutelindustrieën voor de komende vijf jaar.

Om nationale wetenschappelijke en technologische innovatieregelingen te implementeren, werd op 23 april 2022 het speciale programma ‘Intelligente robots’ gelanceerd in het kader van het National Key R&D Plan met een financiering van 43,5 miljoen dollar. Uit het recente statistische jaarboek ‘World Robotics’ van IFR blijkt dat China een robotdichtheid van 322 eenheden per 10.000 werknemers in de maakindustrie heeft bereikt: het land staat wereldwijd op de 5e plaats in 2021 vergeleken met de 20e (140 eenheden) in 2018.

Japan aan kop

In Japan heeft de ‘Nieuwe Robotstrategie’ tot doel om van het land 's werelds nummer één robotinnovatiehub te maken. Meer dan 930,5 miljoen dollar aan steun is verstrekt door de Japanse overheid in 2022. Sleutelsectoren zijn productie ($ 77,8 miljoen) , verpleging en medische zorg ($ 55 miljoen), infrastructuur ($ 643,2 miljoen) en landbouw ($ 66,2 miljoen). Het actieplan voor productie en service omvat projecten zoals autonoom rijden, geavanceerde luchtmobiliteit of de ontwikkeling van geïntegreerde technologie die de kern worden van kunstmatige intelligentie en robots van de volgende generatie. Een budget van $ 440 miljoen werd toegewezen aan robotica-gerelateerde projecten in het ‘Moonshot Research and Development Program’ over een periode van 5 jaar van 2020 tot 2025. Volgens het statistische jaarboek ‘World Robotics’ van IFR is Japan 's werelds grootste fabrikant van industriële robots en leverde het land in 2021 45% van het wereldwijde aanbod.

Hoogste robotdichtheid

Het derde basisplan voor intelligente robots van Zuid-Korea dringt aan op de ontwikkeling van robotica als een kernindustrie in de vierde industriële revolutie. De Koreaanse regering heeft 172,2 miljoen dollar aan financiering toegewezen voor het ‘2022 Implementation Plan for the Intelligent Robot’. Van 2022 tot 2024 is in totaal 7,41 miljoen dollar aan financiering gepland voor het ‘Full-Scale Test Platform Project for Special-Purpose Manned or Unmanned Aerial Vehicles’. Het statistische jaarboek ‘World Robotics’ toonde een recordhoogte van 1.000 industriële robots per 10.000 werknemers in 2021. Daarmee is Korea het land met de hoogste robotdichtheid ter wereld.

Horizon Europa is het belangrijkste kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie met een budget van 94,30 miljard dollar voor zeven jaar (2021-2027). De belangrijkste doelstellingen zijn: versterking van de wetenschappelijke en technologische basis van de EU, bevordering van Europa's innovatievermogen, concurrentievermogen en banen, verwezenlijking van de prioriteiten van de burgers en ondersteuning van sociaal-economische modellen en waarden. De Europese Commissie verstrekt een totale financiering van 198,5 miljoen dollar voor het robotica-gerelateerde werkprogramma 2021-2022.

Mens centraal in Duitsland

De Duitse High-Tech Strategie 2025 (HTS) is de vierde editie van het Duitse R&D- en innovatieprogramma. De Duitse regering zal tot 2026 jaarlijks 69 miljoen dollar ter beschikking stellen – een totaal budget van 345 miljoen dollar voor vijf jaar. Als onderdeel van de missie HTS 2025 is het programma ‘Shaping technology for the people’ gelanceerd. Dit programma heeft tot doel technologische veranderingen in de samenleving als geheel en in de arbeidswereld in te zetten ten voordele van mensen. Onderzoeksthema's zijn: digitale hulp systemen zoals databrillen, mens-robot-samenwerking, exoskeletten om werknemers te ondersteunen bij hun fysieke werk, maar ook oplossingen voor het flexibeler inrichten van werkprocessen of het ondersteunen van mobiel werken.Volgens het rapport ‘World Robotics’ van IFR, Duitsland is de grootste robotmarkt in Europa – de robotdichtheid staat wereldwijd op de 4e plaats met 397 eenheden per 10.000 werknemers.

Moon to Mars-project

Het National Robotics Initiative (NRI) in de VS werd gelanceerd voor fundamenteel O&O op het gebied van robotica, ondersteund door de Amerikaanse overheid. Het NRI-3.0-programma, aangekondigd in februari 2021, zoekt onderzoek naar geïntegreerde robotsystemen en bouwt voort op de eerdere NRI-programma's. De Amerikaanse overheid steunde het NRI-3.0-fonds voor een bedrag van 14 miljoen dollar in 2021. Samenwerking tussen academici, het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en andere organisaties wordt aangemoedigd.

Het ‘Moon to Mars’-project van NASA benadrukt bijvoorbeeld de doelstellingen om een langdurige aanwezigheid in de nabijheid van en op de maan tot stand te brengen. De projecten zijn gericht op onderzoek en technologische ontwikkeling die de prestaties van robots aanzienlijk zullen verbeteren om gezamenlijk de mens in de diepe ruimte te ondersteunen. verkennings- en wetenschappelijke missies. Voor het Artemis-maanprogramma is de Amerikaanse regering van plan een budget van 35 miljard dollar toe te wijzen van 2020 tot 2024. Uit het statistische jaarboek ‘World Robotics’ van IFR blijkt dat de robotdichtheid in de Verenigde Staten is gestegen van 255 eenheden in 2020 naar 274 eenheden in 2021. Het land staat op de 9e plaats in de wereld. Wat betreft jaarlijkse installaties van industriële robots, neemt de VS de 3e positie in.

Altijd op de hoogte blijven?