Lean Management is met name in turbulente economische tijden belangrijk, om hiermee de efficiency en de concurrentiekracht van ondernemingen wordt verhoogd door middel van het optimaliseren van processen. Ook gebruikte machines kunnen in deze strategie een rol spelen, omdat deze een kostenefficiënte mogelijkheid bieden om productietekorten tijdig te voorkomen en het machinepark te optimaliseren.

In economisch turbulente tijden komt één bedrijfsstrategie in het bijzonder onder de aandacht: het Lean Management. Deze methode heeft tot doel de bedrijfsefficiency te verhogen door het afslanken van processen. Hierdoor wordt zowel de veerkracht als de concurrentiekracht van de onderneming verhoogd, wat juist tijdens economische crisisperiodes van existentieel belang is.

De definitie: Lean Management omvat alle methoden die de volledige waardeketen in de industriële productie efficiënt vormgeven. Hiervoor worden er in de literatuur verschillende theorieën genoemd. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze theorieën is dat Lean Management is gericht op klantgerichtheid, op het benutten van de eigen sterke punten en op de continue optimalisatie van processen en kwaliteit. Maar hoe past het concept van gebruikte machines in deze op efficiëntie gerichte filosofie? De principes van het Lean Management kunnen inderdaad in de bedrijfspraktijk ideaal worden verwezenlijkt door de aan- en verkoop van gebruikte machines. 

Gebruikte machines in de methoden van het Lean Management

Het begint bij de waardestroomanalyse. Deze analyse is een centraal gereedschap in het Lean Management, waarbij alle betrokken processen in actuele toestand worden gevisualiseerd en dus transparant worden gemaakt. De analyse toont de materiaal- en informatiestromen van een onderneming, zodat verborgen inefficiënties zichtbaar kunnen worden gemaakt. In een productieafdeling zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan om onnodige materiaalvoorraden of om kostbare nabewerkingen. Ook het machinepark van een bedrijf speelt hierbij een rol. Door middel van een gedetailleerde waardestroomanalyse kunnen bijvoorbeeld knelpunten bij de machinebezetting worden vastgesteld, die daarna met behulp van reorganisaties of optimalisaties worden opgelost.

De reorganisatie van het machinepark hoort bij de Lean-management-aanpak van het bestandsbeheer. Hierbij hoort aan de ene kant dat er slechts het daadwerkelijk benodigde aantal machines wordt ingezet. De verkoop van overbodige installaties zorgt niet alleen voor afslanking van het machinepark, maar schept ook plaats voor efficiëntere producttransportwegen en zorgt voor budget voor andere optimalisaties. Aan de andere kant biedt de aanschaf van gebruikte machines een voordelige mogelijkheid om de productie naar behoefte tijdig op of af te schalen, zonder hogere investeringen in nieuwe installaties.

Nauw verweven met het bestandsmanagement is de procesoptimalisatie. Hierbij kunnen gebruikte machines hun bijdrage leveren in zowel de productie als in de bedrijfseconomie. Als er in de waardestroomanalyse ontbrekende machinecapaciteiten of efficiencytekorten in afzonderlijke productiestappen zijn vastgesteld, is er op de markt voor gebruikte machines wellicht nét die machine beschikbaar met een hogere materiaaldoorvoer, of een installatie die de productiestappen van meerdere afzonderlijke machines in één keer kan uitvoeren. Bovendien is de aanschaf van gebruikte machines vanuit bedrijfseconomisch oogpunt uiterst efficiënt. Want gebruikte machines zijn – bij onmiddellijke beschikbaarheid – normaal gesproken voordeliger, wat zorgt voor een snellere afschrijving.

Kwaliteitsborging is een volgend wezenlijk aspect van Lean Management, omdat ondernemingen zich bij deze bedrijfsstrategie kunnen concentreren op kwaliteit bij gelijktijdige kwantiteit. Ook gebruikte machine kunnen hierbij voor ondersteuning zorgen. Op de markt voor gebruikte machines worden namelijk ook hoogwaardige, deels zo goed als nieuwe installaties verhandeld. Deze voldoen ook aan de hoge eisen van bedrijfsklanten.

Een voorbeeld uit de praktijk

In deze context biedt het industriële veilinghuis Surplex een relevant platform voor de handel met gebruikte machines. Op meer dan 800 veilingen per jaar vinden meer dan 55.000 industriële goederen een nieuwe eigenaar, met name machines voor metaal- en houtbewerking en voor de bouwsector.

In een van deze veilingen worden op 26 september 2023 meer dan 400 hoogwaardige machines en inventarisonderdelen voor de kunststof- en metaalverwerking verkocht. Met een ruime keuze uit metaalbewerkingsmachines, bijvoorbeeld verticale bewerkingscentra, CNC-draaibanken en gereedschapsfreesmachines, alsmede kunststof-spuitgietmachines en industrierobots voor de automatisering, biedt de veiling een ideale gelegenheid voor ondernemingen om hun machinepark flexibel en kostenefficiënt conform de principes van het Lean Management uit te breiden of te optimaliseren. Industriemachines zijn zodanig ontworpen dat deze naadloos in bestaande productieprocessen kunnen worden geïntegreerd en dankzij hun automatiseringsmogelijkheden kunnen bijdragen aan efficiencyverhoging en procesoptimalisatie in de zin van het Lean Management.

Altijd op de hoogte blijven?