TUE ASML  

Frank Schuurmans, Robert-Jan Smits en Jos Benschop (foto: Bart van Overbeeke/TUe)

De Technische Universiteit Eindhoven en ASML kondigen een nieuwe fase aan in hun langdurige samenwerking. Er komt onder meer een gezamenlijk gedefinieerd onderzoeksprogramma en een nieuwe ASML-onderzoeksfaciliteit op de TU/e-campus, inclusief een state-of-the-art cleanroom.

De twee partijen ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ om gezamenlijk een tienjarige strategische roadmap voor onderzoek te ontwikkelen op het gebied van plasmafysica, kunstmatige intelligentie, mechatronica en halfgeleiderlithografie. De Technische Universiteit Eindhoven en ASML zullen hier substantieel en in gelijke mate in investeren. In het nieuwe programma zullen jaarlijks tot 40 aio-posities worden gecreëerd, waarvoor de TU/e internationaal gerenommeerde wetenschappelijke toptalenten zal werven. ASML zal op zijn beurt zijn topingenieurs leveren als hybride docenten op deze gebieden en het aantal stageplaatsen verhogen.

Deze aanpak is een uitbreiding van de reeds bewezen en langdurige nauwe samenwerking tussen de TU/e en ASML, waarmee het beste in wetenschap en technologie in Brainport Eindhoven wordt samengebracht.

Campus op terrein TUe

Daarnaast kondigde ASML aan dat de Technische Universiteit Eindhoven bezig is met het verlenen van een langlopend leasecontract op de Technische Universiteit Eindhoven-campus, waar ASML in de komende jaren een nieuwe onderzoeksfaciliteit zal realiseren om de vele competenties van zijn onderzoeksteam onder te brengen. De nieuwe faciliteit zal ook beschikken over gedeelde werkruimten, vergaderzalen, onderzoekslaboratoria en een state-of-the-art cleanroom. De nieuwe cleanroomfaciliteit zal ook analytische en productieapparatuur bevatten in een open onderzoekslaboratorium dat ook beschikbaar is voor de Technische Universiteit Eindhoven, andere onderzoekscentra en industriële partners.

Deze gezamenlijke cleanroomruimte zal groei en synergie mogelijk maken tussen academische onderzoeksgebieden van wederzijds belang, zoals fotonica, quantum, nanomaterialen en chipfabricage. Bovendien zal de faciliteit een aanzienlijke cleanroomruimte omvatten die uitsluitend bestemd is voor de Technische Universiteit Eindhoven. Deze ruimte zal voor lange termijn aan de deze universiteit worden verhuurd voor fundamenteel onderzoek op dezelfde en aanverwante gebieden.

Ruimte voor 500 onderzoekers

Met de realisatie van de beoogde faciliteit is een geschatte investering van enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid. Het is de bedoeling dat de nieuwe faciliteit ruimte biedt aan meer dan vijfhonderd onderzoekers, waaronder enkele honderden medewerkers van ASML.

Jos Benschop, Senior Vice President Technology bij ASML: “Onze relatie met de Technische Universiteit Eindhoven gaat terug tot de begindagen van ASML. Onze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde toewijding aan het creëren van zinvolle innovaties voor de maatschappij, door een brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en industriële engineering. Deze volgende stap in ons partnerschap geeft vorm aan een mooiere toekomst voor de Brainport-regio.”

Wortels in Brainport Eindhoven

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven: “We zijn erg blij dat we onze samenwerking kunnen versterken met ASML, een van ’s werelds meest toonaangevende technologiebedrijven met een enorm sterke R&D. Samenwerking met de industrie zit in het DNA van de universiteit en is in lijn met onze strategie. De Technische Universiteit Eindhoven is een internationale topuniversiteit met sterke wortels in Brainport Eindhoven. We hebben een leidende positie in samenwerking met de industrie, die we verder willen uitbouwen. Deze ontwikkeling biedt enorme kansen voor de universiteit, voor wetenschappers en voor studenten. Het zal ons ook helpen toptalenten uit de hele wereld aan te trekken, wat van cruciaal belang is voor Brainport Eindhoven, Nederland en Europa."

Bron: Industrievandaag

Altijd op de hoogte blijven?