Hyperautomation in de industrie: op naar low/no code

21 februari 2023 Robbert Hoeffnagel Shutterstock

Ik heb onlangs met veel belangstelling het boek ‘Hyperautomation’ gelezen. Het is een verzameling essays van experts over low code- en no code-ontwikkeling en de toekomst van automatisering van bedrijfsprocessen.

In elk hoofdstuk onderzoekt een academicus, een analist, een implementatiespecialist of een eindgebruiker verschillende aspecten van het met behulp van dit soort tools automatiseren van bedrijfsprocessen. Dat kunnen administratieve processen zijn, maar ook productieprocessen. Helemaal interessant wordt het natuurlijk als we beide omgevingen via low code en no code aan elkaar gaan koppelen.

In het boek komen veel thema’s aan de orde. Een zeker niet compleet overzicht omvat onder meer de enterprise software, hyperautomatisering, AI, het tekort aan personeel, centers of excellence, ‘IT gaat te traag’, de rol van de CIO, ERP-systemen die niet veel opleveren, het belang van pilots, toegenomen snelheid dankzij low code en no code, frameworks en tools en nog veel meer.

Zie dit boek daarom vooral als een introductie in de nieuwe wereld die low code en no code heet. Met de hulp van dit soort tools kunnen we het bouwen van software overhevelen van IT-afdelingen naar eindgebruikers met materiekennis. Het idee is immers dat met deze tools functies worden ontwikkeld die samen een proces vormen. Het gaat dus niet om het inkloppen van regels programmeercode, maar om goed nadenken hoe een productieproces of werkproces optimaal kan functioneren. Dit proces bestaat uit bouwblokken die via de no code- of low code-tool worden ondersteund. In feite plaatsen we functieblokken in de juiste volgorde, zonder ons druk te maken over de technische details van die blokken en de onderlinge interfaces.

Dit idee wordt in dit eBook goed uitgewerkt, waarbij de techniek van low code en no code niet uit de weg wordt gegaan. Daarmee is dit dus niet zozeer een managementboek, maar veel eerder een boekwerk dat door engineers gebruikt kan worden om deze nieuwe wereld van low code en no code te leren begrijpen. Verwacht echter niet dat iedere engineer na het lezen van dit boek nu ineens uw ERP-systeem weet te integreren met de besturing van een draaibank en een camerasysteem. Daar is meer kennis voor nodig. Wat dit boek echter wel goed doet, is uitleggen wat low code en no code is. En nog belangrijker: welke voordelen hiermee te behalen zijn.

Matt Calkins e.a., Hyperautomation, eBook edition, prijs: $ 9,99 | ISBN: 9781735732916

 

Altijd op de hoogte blijven? 

Altijd op de hoogte blijven?