Duurzaamheid in de industriële productie

22 januari 2024 redactie AutomationNL

In de industrie wordt het concept van duurzaamheid steeds belangrijker. Duurzaamheid in de fabricage verwijst naar het produceren van goederen op een manier die negatieve milieu-impacten minimaliseert, natuurlijke hulpbronnen spaart en sociale en economische aspecten in overweging neemt, schrijft Industry EMEA int een artikel. Het gaat hier niet om een modewoord, maar om een cruciale verschuiving naar verantwoorde productiemethoden die milieuvriendelijk, maatschappelijk bewust en economisch haalbaar zijn.

De focus op duurzaamheid in de industriële productie is in recente jaren sterk toegenomen, aangemoedigd door een toenemende bewustwording van klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de toekomst wordt verwacht dat deze tendens zich verder zal doorzetten, aangezien steeds meer bedrijven en industrietakken duurzame praktijken in hun kernprocessen integreren.

Factoren die duurzame ontwikkeling bevorderen

Volgens industrie-experts zullen fabrikanten in 2024 meer tijd en middelen besteden aan duurzame initiatieven en zullen zij de ingebruikname van intelligente technologie versnellen, van kunstmatige intelligentie tot traceerbare hulpmiddelen. Deze ontwikkeling zal beïnvloed worden door partnerschappen en samenwerkingsverbanden binnen de industrie. Meerdere factoren zullen de duurzame ontwikkelingen in de industriële productie in 2024 beïnvloeden:

  • De verwachte verplichting van het Amerikaanse beursagentschap SEC (Securities and Exchange Commission) om melding te vereisen van ESG-cijfers (milieu, sociale en bestuurlijke aspecten). Dit zal betrekking hebben op de greenhouse gas-emissies en andere milieudimensies van het bedrijfsleven.
  • De groei van hernieuwbare energiecapaciteit en elektrificering, waardoor de operationele koolstofemissies van producten en gebouwen afnemen en de aandacht verschuift naar de belangrijke rol van de zogenaamde 'ingebouwde' oom embedded koolstofemissies in de productiefase.
  • De beschikbaarheid van subsidies en stimuleringsmaatregelen voor groene producten en technologieën, zoals elektrische voertuigen, batterijen, schone energiecomponenten en halfgeleiders, die de investeringen en innovatie in duurzame industriële productie stimuleren.
  • De vraag naar op basis van data te nemen beslissingen over productontwikkeling die zowel kosten als koolstof optimaliseren en een beoordeling mogelijk maken van de koolstofimpact van verschillende ontwerp- en productiekeuzes.
  • De behoefte aan een robuuste en flexibele supply chains die de risico's van storingen, tarieven en reguleringen kan verminderen en die gebruik maakt van digitale technologie en innovatie om duurzame doelstellingen te bereiken.

Deze factoren suggereren dat duurzaamheid in de industriële productie in 2024 een belangrijke drijfveer zal zijn voor concurrentievermogen, winstgevendheid en resilientie voor fabrikanten.

Digitale technologie en duurzame energiebronnen

De industriële productie vertegenwoordigt momenteel ongeveer 33% van de wereldwijde energievoorziening. Om duurzame praktijken te implementeren en hun milieu-footprint te verkleinen, kunnen fabrikanten gebruikmaken van digitale technologie en duurzame energiebronnen. Door hun productieprocessen te digitaliseren, kunnen bedrijven hun energiegebruik beter controleren, voorspellen en optimaliseren. Dit levert ook voordelen op voor de productiviteit, veiligheid en efficiëntie van de productie.

Daarnaast kan de overstap naar hernieuwbare energiebronnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Veel fabrikanten maken afspraken voor duurzame energie en installeren zonnepanelen, windturbines en geothermische pompen op hun terreinen. Deze transitie vereist een aanpak die aan de traditionele beginselen van verandermanagement voldoet. Het is raadzaam om aan de volgende handvatten vast te houden:

  • Begin met een analyse van de huidige CO2-voetafdruk van de faciliteiten om een basis te vormen voor de milieubelasting.
  • Onthoud dat de doelstellingen voor reducers van CO2-uitstoot onzeker en moeilijk voorspelbaar kunnen zijn. Het is essentieel om scenario-analyse in de strategie te integreren.
  • Werk samen met ecosysteem-partners, zoals brancheorganisaties, derden en reguleringsorganen, om veranderingen te bevorderen en duurzame praktijken te versnellen.
  • Communiceer open en transparant over de duurzame initiatieven om een sterke marktverhaal te construeren en de positieve impact te benadrukken.

Duurzaamheid als kans voor de industriële productie

Duurzaamheid in de industriële productie biedt fabrikanten kansen om hun efficiëntie te verbeteren, kosten te besparen en milieuvriendelijker te produceren. Het gaat echter niet alleen om kostenbesparingen, maar ook om een verandering richting een verantwoordelijke en toekomstgerichte manier van produceren. Fabrikanten die nu al duurzame initiatieven nemen, zullen een voorsprong hebben in de toekomstige industriële wereld.

De toekomst van de industriële productie ligt bij fabrikanten die in staat zijn om hun productieprocessen te verduurzamen, hun CO2-uitstoot te verminderen en een positieve invloed op het milieu te hebben. Dit vereist investeringen in duurzame technologieën, grondstoffen en praktijken. Het kan ook extra kosten met zich meebrengen, maar de voordelen van een kleinere milieu-footprint, betere merkbekendheid, verhoogde productiviteit en toekomstbestendigheid overtreffen de kosten, stellen deskundigen.

Duurzame productie biedt fabrikanten de kans om hun concurrentiepositie te versterken, hun efficiëntie te verbeteren en hun uitgaven te verlagen. Het is niet alleen ethisch verantwoord, maar ook een kans om in de toekomst competitief te blijven. Fabrikanten die deze kans aangrijpen, zullen zowel in de korte als de lange termijn profiteren van de duurzame transitie in de industriële productie.

Altijd op de hoogte blijven?